Van Peufflik AssurantiënKlik om onze app te openenOpenen

Rekenhulpen

Snel inzicht in je financiële vraag? Hieronder vind je een groot aantal financiële rekenhulpen!

Rekenhulpen - Particulier

 

Voor een inboedelverzekering moet u vaak de waarde van uw inboedel schatten. Dit kan door zelf alles via een inboedellijst op te tellen, via een taxatie, of de makkelijkste manier: via onderstaande inboedelwaardemeter.

De bepaling van de inboedelwaarde via onderstaande berekening is volgens de normen en methode van het Verbond van Verzekeraars. Let op: de rekenmodule geeft aan in welke gevallen de waardemeter niet kan worden gebruikt.

 

De Vereniging Eigen Huis waarschuwde dat de meeste woningen in Nederland onderverzekerd zijn bij brand. Velen zijn onderverzekerd omdat de herbouwwaarde (het verzekerde bedrag) bij uw opstalverzekering te laag is.

Soms is de herbouwwaarde oorspronkelijk te laag geschat, maar vaak is deze (ook) door de jaren heen achtergebleven is bij de werkelijke waarde. Dit komt vooral omdat de verzekeraars de herbouwwaarde te weinig hebben geïndexeerd. Hoe dan ook, u bent verantwoordelijk voor bewaking van de waarde en u bent de sigaar bij brand, of andere rampen.

De herbouwwaarde is het bedrag dat u nodig heeft om uw woning – als deze totaal verloren zou gaan – weer op te bouwen in dezelfde staat. Het Verbond van Verzekeraars heeft gedefinieerd hoe deze (globaal) te berekenen is. Wij volgen deze "officiële" methode; deze berekening is geldig t/m 31 december.

Met onderstaande berekening kunt u berekenen wat de herbouwwaarde van uw woning op dit moment is. NB:De berekening is niet geschikt voor historische, monumentale, zeer luxe en/of grote bungalows, villa's, landhuizen, monumentale herenhuizen en grote zakelijke objecten. Dat is specialistenwerk.

Handige downloads:

 

Hoeveel schenkbelasting moet de ontvanger betalen als u geld gaat schenken?

Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen hoe hoog de schenkbelasting is als u geld wilt schenken, en wat er dan netto overblijft van uw schenking.

 

Wilt u nagaan hoeveel belasting u moet betalen over (uw deel van) een erfenis?

Gebruik dan deze rekenhulp.

Vrijstelling

Tot een bepaald bedrag krijgt u vrijstelling. Dit betekent dat u tot dat bedrag geen erfbelasting betaalt.

Pensioen en vrijstelling

Als u een pensioen krijgt, trekken wij in bepaalde gevallen de huidige waarde in geld van dit pensioen af van de vrijstelling. Hiermee houdt de rekenhulp geen rekening. De rekenhulp gaat altijd uit van de maximale vrijstelling.

 

 

Als een motorrijtuig (personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel of autobus) op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen.

Hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen, hangt af van een aantal factoren. Wilt u berekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen, dan kunt u gebruikmaken van de rekenhulp voor motorrijtuigenbelasting. Hoe hoog de motorrijtuigenbelasting is voor uw vrachtauto, kunt u opzoeken in de tabel voor motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto's.

 

 

Rekenhulpen - Leven & Overlijden (Uitvaart)

Snel inzicht in je financiële vraag? Hieronder vind je een groot aantal financiële rekentools!

Met deze rekentool kun je uitrekenen wat en hoe lang je moet sparen voordat je een kapitaaltje bij elkaar hebt, om daarmee een crematie of begrafenis te kunnen betalen!

Je kunt het eindkapitaal berekenen bij een eenmalige of bij een maandelijkse inleg.

Ook kun je kiezen of je de vermogensrendementsbelasting (in box 3) wilt meenemen in de berekening of niet.

Wilt u nagaan hoeveel belasting u moet betalen over (uw deel van) een erfenis?

Gebruik dan deze rekenhulp.

Vrijstelling

Tot een bepaald bedrag krijgt u vrijstelling. Dit betekent dat u tot dat bedrag geen erfbelasting betaalt.

Pensioen en vrijstelling

Als u een pensioen krijgt, trekken wij in bepaalde gevallen de huidige waarde in geld van dit pensioen af van de vrijstelling. Hiermee houdt de rekenhulp geen rekening. De rekenhulp gaat altijd uit van de maximale vrijstelling.

 

 

Rekenhulpen - Sparen, Vermogen & Lenen

Snel inzicht in je financiële vraag? Hieronder vind je een groot aantal financiële rekentools!

Welk bedrag moet u (periodiek) sparen of beleggen om een gewenst spaardoel te bereiken?

Deze berekening toont wat u periodiek of eenmalig moet sparen als u over een bekend aantal jaren een bepaald bedrag (spaardoel) bij elkaar gespaard wilt hebben.

U kunt kiezen of u de vermogensrendementsbelasting (in box 3) wilt meenemen in de berekening of niet.

 

U gaat sparen of beleggen. Wat is het eindkapitaal?

Bereken wat het te verwachte eindkapitaal is bij sparen of beleggen. U kunt het eindkapitaal berekenen bij een eenmalige of bij een maandelijkse inleg.

Ook kunt u kiezen of u de vermogensrendementsbelasting (in box 3) wilt meenemen in de berekening of niet.

Wat levert sparen met (een beetje) meer rente op uw spaarrekening op aan extra geld? 

Veel mensen sparen op een ooit in een ver verleden afgesloten spaarrekening. Gewoon door sparen, of is het zinvol om eens te kijken naar een spaarrekening met wat meer rente?

Deze berekening vergelijkt twee spaarrekeningen. Bijvoorbeeld uw huidige spaarrekening en een spaarrekening met (iets) meer rente.

Als resultaat ziet u wat sparen met (een beetje) meer rente, gedurende 30 jaar, met uw spaargeld doet.

Hoeveel schenkbelasting moet de ontvanger betalen als u geld gaat schenken?

Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen hoe hoog de schenkbelasting is als u geld wilt schenken, en wat er dan netto overblijft van uw schenking.

 

Wat is de contante waarde van een reeks betalingen in de toekomst?

De contante waarde is de huidige waarde, in dit geval voor een reeks betalingen in de toekomst.

Zo kunt u berekenen welk geldbedrag u nu opzij moet zetten om daaruit de betalingen te kunnen doen. Gedurende een bepaalde periode of oneindig lang (voor altijd).

Wat is de contante waarde van een toekomstige geldbedrag?

De contante waarde van een bedrag is de huidige waarde van een geldbedrag dat pas in de toekomst beschikbaar is.

Zou je de berekende contante waarde gedurende de opgegeven periode sparen (of beleggen) met de opgegeven rente, dan zal het eindkapitaal de opgegeven toekomstige waarde zijn.

Berekening van de annuïteit per maand, kwartaal of jaar voor een (hypotheek)lening.

Deze berekening berekent de annuïteit, het bedrag dat iedere periode betaald moet worden, voor een hypotheek of andere lening. Er kan ook voor gekozen worden om de opbouw van de annuïteit per periode te zien: uit hoeveel aflossing en hoeveel rente bestaat de annuïteit en wat zijn de totalen?

 

Spaargeld opmaken: hoeveel spaargeld mag ik opmaken als ik er een bepaalde tijd van wil genieten?

Deze berekening geeft een antwoord op de vraag: hoeveel geld kan ik per maand opmaken, als mijn spaargeld pas na een aantal jaar op mag zijn?

Bereken hoeveel geld maandelijks of jaarlijks onttrokken kan worden aan een vermogen, zodat het vermogen na een bepaalde tijd op zal zijn.

Vermogensafbouw: hoe lang kunt u met uw spaargeld doen als u er periodiek geld aan onttrekt?

Deze berekening geeft een antwoord op vragen als:

 • Hoe lang kan ik van mijn opgebouwde spaargeld leven?
 • Hoe lang kan ik een eenmalige betaling gebruiken voor periodieke kosten?
 • Hoe lang kan ik een (lijfrente)uitkering genieten/verwachten uit een eindkapitaal?

Deze berekening toont de te verwachten looptijd bij periodieke onttrekking(en) aan een spaarkapitaal en toont de vermogenspositie (na belastingen) gedurende de looptijd.

Hoeveel moet u maandelijks aflossen (maandbedrag) op uw lening?

Bereken het bedrag dat u maandelijks moet aflossen op uw lening, uitgaande van de rente, hoogte en looptijd van de lening.

Het maandbedrag bevat een deel rente en een deel aflossing van de lening en wordt ook wel annuïteit genoemd.

Wat is de maximale lening voor u?

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een gedragscode voor consumptief krediet vastgesteld. Daarin zijn ook de normen en rekenregels vastgelegd voor het berekenen van de maximale lening.

Nederlandse banken en de meeste andere geldverstrekkers berekenen de maximale lening volgens deze regels.

Hieronder kunt u zelf berekenen wat de maximale lening voor u is.

NB: deze berekening geldt voor consumptief krediet. Voor een hypotheeklening geldt een andere berekening: maximale hypotheek berekenen.

Rekenhulpen - Werk & Inkomen

Snel inzicht in je financiële vraag? Hieronder vind je een groot aantal Werk & Inkomen -  rekentools!

Bereken de maximale hypotheek die u kunt krijgen.

Met deze rekentool kunt u zelf de maximale hypotheek berekenen. Het berekenen gebeurt volgens de wettelijke normen en rekenregels. Tegelijk wordt de maximale hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) berekend en getoond.

Alle banken en verzekeraars moeten de maximale hypotheek berekenen volgens deze regels. Wel mogen ze op basis van uw situatie besluiten om u een lagere hypotheek aan te bieden.

Bij het berekenen van de maximale hypotheek wordt rekening gehouden met:

 • Uw inkomen, en indien van toepassing het inkomen van uw partner.
 • De hypotheekrente die u krijgt of de vastgestelde rekenrente.
 • De marktwaarde van de woning.
 • Lopende verplichtingen zoals leningen en partneralimentatie.

Als u nog niet weet om welke woning het gaat, kunt u hier ook de hypotheek berekenen, zonder daar rekening mee te houden. Denk er dan wel aan dat bij het definitief berekenen van de maximale hypotheek, deze dan wel lager kan uitvallen.

NB Deze berekening gaat er van uit dat u de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt.

De zorgtoeslag is onderdeel van de veranderingen in het zorgstelsel per 1 januari 2006.

Iedereen die in Nederland woont, moet dan een zorgverzekering hebben. En ook iedereen die in het buitenland woont maar in Nederland werkt. Deze zorgverzekering komt in de plaats van de ziekenfondsverzekering en de particuliere verzekering. De overheid stelt een pakket samen dat ongeveer hetzelfde is als het huidige ziekenfondspakket, dit is de zogenaamde basisverzekering.

Verzekeraars kunnen op verschillende manieren invulling geven aan dit wettelijk vastgelegde pakket. Verzekeraars moeten iedere verzekeringsplichtige die zich aanmeldt voor de basisverzekering, accepteren. Uw gezondheidstoestand speelt geen rol. Verzekerden bij een bepaalde zorgverzekeraar betalen allen dezelfde nominale premie voor dezelfde polisvorm. De premie kan wel verschillen per zorgverzekeraar en per polisvorm. Dus de ene verzekeraar kan dus duurder zijn dan de andere verzekeraar. Naast de basisverzekering kunt u zich aanvullend verzekeren voor de risico's die u zelf belangrijk vindt.

De zorgverzekering is verplicht voor iedereen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u een maandelijkse tegemoetkoming krijgen in de kosten van de nominale premie, de zorgtoeslag. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Met een lager gezinsinkomen, krijgt u meer zorgtoeslag. De proef-berekening zorgtoeslag is alleen geschikt als u 18 jaar of ouder bent. Ook moeten u en uw eventuele toeslagpartner of medebewoners een Nederlandse zorgverzekering hebben. Dat is bijvoorbeeld al het geval als u in Nederland werkt. Als u een partner of andere medebewoner heeft, krijgt u ook vragen over hem of haar.

 

Hebt u kinderen? U kunt misschien kindgebonden budget krijgen.

Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen kindgebonden budget.

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn:

 • U heeft 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
 • U of de andere ouder krijgt kinderbijslag. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u of de andere ouder geen kinderbijslag voor uw kind? Dan kunt u soms toch kindgebonden budget krijgen.
 • Het gezamenlijke inkomen van uzelf en uw eventuele partner is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt. 
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijke) vermogen (zoals spaargeld of beleggingen) is niet te hoog. Hoeveel vermogen u per persoon mag hebben om kindgebonden budget te krijgen kunt u nakijken op de website van de Belastingdienst.

 

 

Bereken de mogelijke huurtoeslag

Iedereen in Nederland heeft recht op een goede en betaalbare woning. Met de huurtoeslag (voorheen huursubsidie) kunt u in een passende woonruimte wonen, dat wil zeggen: niet duurder dan nodig is en passend bij uw situatie.

Huurtoeslag vraagt u aan voor uzelf en voor uw eventuele partner en medebewoners. Wilt u weten of u huurtoeslag kunt krijgen en hoeveel? Dan kunt u een proef-berekening maken.

De proef-berekening huurtoeslag is alleen geschikt als u 18 jaar of ouder bent. Als er in uw huishouding voor de inkomstenbelasting sprake is van voordeel uit sparen en beleggen, komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Dit voordeel uit sparen en beleggen kan van uzelf als aanvrager van huurtoeslag zijn, van uw toeslagpartner en van uw medebewoner(s). U heeft geen voordeel uit sparen en beleggen als uw vermogen beneden het heffingsvrije vermogen blijft. Als u een partner of andere medebewoner heeft, krijgt u ook vragen over hem of haar.

 

 

 

 

Bereken uw kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang, de zogenaamde kinderopvangtoeslag (voorheen: tegemoetkoming kinderopvang).

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. Deze wet heeft als doel ervoor te zorgen dat kinderopvang voor iedereen op dezelfde manier geregeld wordt. De wet regelt dat ouders, werkgevers en rijksoverheid de kosten voor kinderopvang samen betalen.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele (toeslag)partner. Uw werkgever en die van uw toeslagpartner mogen samen maximaal 1/3 van de totale kosten van kinderopvang belastingvrij vergoeden. Zij zijn echter niet verplicht om mee te betalen aan de kosten van kinderopvang.

Krijgt u van uw werkgever(s) niets of niet het volledige 1/3 deel van de kosten vergoed? Dan kunt u in aanmerking komen voor een extra toeslag van de overheid. De belastingdienst betaalt u dan, onder andere afhankelijk van uw inkomen, een bepaald percentage over het bedrag dat uw werkgever te weinig betaalt (of dat beide werkgevers te weinig betalen).

U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor kinderen waarvoor u geregistreerde opvang heeft, zoals: een crèche; buitenschoolse opvang; gastouderopvang. Een peuterspeelzaal of oppas thuis valt hier niet onder. Als u niet weet of uw opvangorganisatie is geregistreerd, vraag dit dan na bij uw opvangorganisatie.

NB: De kinderopvangtoeslag berekening is niet geschikt voor meer dan vier kinderen of als u (of uw partner) een inkomen heeft uit het buitenland.

 

 

Woont u in Nederland? Of woont u buiten Nederland, maar hebt u inkomsten in of vanuit Nederland?

Dan kunt u gebruikmaken van bepaalde fiscale mogelijkheden, zoals heffingskortingen.

Met de rekentool 'Uw persoonlijke situatie en inkomstenbelasting' gaat u na:

 • of u een fiscale partner hebt
 • welke heffingskortingen u kunt krijgen
 • welke heffingskortingen uw eventuele fiscale partner kan krijgen

 

 

Wat is de hoogte en duur van de WW-uitkering waar u recht op heeft?

Als u uw baan verliest heeft u vaak recht op een WW-uitkering. De hoogte en duur van de WW-uitkering zijn afhankelijk van uw leeftijd en uw arbeidsverleden.

Bereken hoeveel WW u ontvangt en hoelang de uitkering duurt.

Nieuw: Vanaf 2016 wordt bij de WW-uitkering iedere drie maanden de maximale duur verkort met één maand van 38 tot 24 maanden in 2019. Daarnaast geven de jaren dat u gewerkt heeft vanaf 2016 maar recht op een halve maand WW in plaats van een hele maand.

Op welke transitievergoeding heeft u recht bij uw ontslag?

Vanaf 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding vervangen door de transitievergoeding. Dit is een onderdeel van de hervorming van het ontslagrecht en de Werkloosheidswet. De transitievergoeding dient gebruikt te worden voor het vinden van een andere baan, bijvoorbeeld door (om)scholing en/of outplacement.

U heeft geen recht op een transitievergoeding als:

 • Uw ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van uzelf.
 • U minder dan 2 jaar na uw 18e verjaardag bij uw werkgever gewerkt heeft.
 • U met pensioen gaat of de AOW-leeftijd heeft bereikt.
 • Uw werkgever failliet gaat, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering zit.

NB Uw arbeidsverleden voor uw 18e verjaardag telt niet mee als gewerkte dienstjaren. Ook tellen, als u nog geen 18 jaar oud bent, maanden waarin u gemiddeld maximaal 12 uur per week gewerkt heeft niet mee. Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan uw werkgever, dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger is dan de transitievergoeding.

Bruto-netto salaris berekenen, ofwel wat hou ik netto over van mijn bruto salaris?

Bereken snel en eenvoudig wat u netto overhoudt van uw bruto salaris. Onderstaande berekening is een eenvoudige bruto-netto salaris berekening waarmee u zonder moeilijke vragen snel online uw netto inkomen kunt berekenen.

Deze berekening is wel beperkt, maar voor de meeste mensen voldoende om snel te berekenen wat er netto overblijft van het bruto salaris. Sector of branche specifieke pensioen- of andere regelingen worden niet meegenomen in deze berekening. 

Wat zijn uw kosten voor een auto van de zaak en wat is de fiscale bijtelling?

Deze berekening toont wat de netto kosten van een auto van de zaak zijn voor een werknemer en welke fiscale bijtelling van toepassing is.

De berekening geldt bij privé-gebruik van meer dan 500 kilometer per jaar.

Woon-werkverkeer wordt vanaf 2004 gezien als zakelijk verkeer.

NB De inkomensafhankelijke heffingskortingen worden meegenomen bij het berekenen. Effectief verhogen deze vaak de netto bijtelling.

Rekenhulpen - Oudedagsvoorziening

Snel inzicht in jouw financiële vraag? Hieronder vind je een groot aantal rekentools!

AOW-uitkering - wat is de hoogte van uw AOW-uitkering (inclusief partnertoeslag)?

Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft in Nederland recht op een AOW-uitkering. Hoe hoog deze is, is mede afhankelijk van uw gezinssituatie.

Als u een jongere partner heeft, had u voorheen naast uw AOW vaak ook nog een AOW-toeslag voor uw partner. Deze partnertoeslag is per 1-1-2015 komen te vervallen, tenzij u toen al AOW ontving.

Heeft uw partner ook de AOW-leeftijd bereikt, dan heeft hij of zij meestal zelf recht op een AOW-uitkering.

Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd in stapjes verhoogd.

Wanneer u uw eerste AOW kunt verwachten is nu afhankelijk van wanneer u geboren bent.

Bereken zelf wat uw AOW-leeftijd is en op welke datum u uw eerste AOW-uitkering kunt verwachten.

NB: Als u na 1956 geboren bent is de AOW-leeftijd nog niet definitief vastgesteld. De AOW-leeftijd wordt dan berekend op basis van de gemiddelde levensverwachting op uw 65ste verjaardag zoals ze nu bekend zijn. Deze cijfers worden regelmatig opnieuw vastgesteld en de AOW-leeftijd kan hierdoor dus nog iets wijzigen.

Hebt u in een jaar premies betaald of stortingen gedaan voor lijfrente?

Met deze rekenhulp berekent u hoeveel betaalde lijfrentepremies en inleg u maximaal mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. 

Houd bij het invullen een aantal documenten bij de hand. Dit zijn documenten over het jaar voorafgaand aan het jaar van aangifte. Doet u bijvoorbeeld aangifte over 2015? Houd dan de gegevens van 2014 bij de hand.

Om uw jaarruimte te berekenen, hebt u de volgende gegevens nodig: uw aangifteformulier of een afdruk van uw digitale aangifte uw inkomensgegevens als u in loondienst was of zelf vrijwillig pensioenpremies betaalde: de opgaaf van uw pensioenaangroei die u van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar hebt gekregen.

Wilt u ook uw reserveringsruimte berekenen? (Dit is het niet-benutte deel van de jaarruimtes voor de lijfrentepremieaftrek uit de afgelopen 7 jaar, dat u alsnog geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken als u meer premie in aftrek wilt brengen dan u aan jaarruimte hebt.) Dan hebt u ook de gegevens nodig over uw inkomen en uw eventuele pensioenopbouw in de afgelopen 8 jaar.

 

 

Met deze rekenhulp rekent u uit of u minder revisierente kunt betalen.

Normaal gesproken betaalt u 20% van de waarde in het economisch verkeer van een lijfrenteverzekering of van het tegoed van een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Is de uitkomst van de berekening lager dan 20% van de waarde in het economisch verkeer? Dan geldt voor u het lagere bedrag.

 

 

U bent met pensioen en u wilt genieten van een extra inkomen en u heeft daarvoor een kapitaaltje opzij gezet.

Hoeveel spaargeld mag ik opmaken als ik er een bepaalde tijd van wil genieten?

Deze berekening geeft een antwoord op de vraag: hoeveel geld kan ik per maand opmaken, als mijn spaargeld pas na een aantal jaar op mag zijn?

Bereken hoeveel geld maandelijks of jaarlijks onttrokken kan worden aan een vermogen, zodat het vermogen na een bepaalde tijd op zal zijn.

U heeft een aardig kapitaaltje bij elkaar gespaard voor uw pensioen. 

Deze berekening geeft een antwoord op vragen als:

 • Hoe lang kan ik van mijn opgebouwde spaargeld leven?
 • Hoe lang kan ik een eenmalige betaling gebruiken voor periodieke kosten?
 • Hoe lang kan ik een (lijfrente)uitkering genieten/verwachten uit een eindkapitaal?

Deze berekening toont de te verwachten looptijd bij periodieke onttrekking(en) aan een spaarkapitaal en toont de vermogenspositie (na belastingen) gedurende de looptijd.

Om te kunnen genieten van een aanvullend pensioen moet u kunnen beschikken over een spaarkapitaal met behulp waarvan u de periodieke uitkeringen kunt betalen.

Bereken wat het te verwachte spaarkapitaal is bij sparen of beleggen. U kunt het spaarkapitaal berekenen bij een eenmalige of bij een maandelijkse inleg.

Ook kunt u kiezen of u de vermogensrendementsbelasting (in box 3) wilt meenemen in de berekening of niet.

Welk bedrag moet u (periodiek) sparen of beleggen om een aanvullend pensioen aan te kunnen kopen?

Deze berekening toont wat u periodiek of eenmalig moet sparen als u over een bekend aantal jaren wilt kunnen beschikken over een spaarkapitaal waarmee u een aanvullend pensioen kunt financieren. 

U kunt kiezen of u de vermogensrendementsbelasting (in box 3) wilt meenemen in de berekening of niet.

 

 

Wat levert sparen met (een beetje) meer rente op uw spaarrekening op aan extra geld voor uw pensioen? 

Deze berekening vergelijkt twee spaarrekeningen. Bijvoorbeeld uw huidige spaarrekening en een spaarrekening met (iets) meer rente.

Als resultaat ziet u wat sparen met (een beetje) meer rente, gedurende 30 jaar, met uw spaargeld doet. 

Per 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen

Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn.

Koolmees wil meer vrouwen en jongeren in pensioenbesturen

Minister Koolmees van SZW wil dat er meer vrouwen en jongeren zitting krijgen in de besturen van pensioenfondsen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over diverse pensioenonderwerpen.

Pensioenoverzicht gaat ook mee- en tegenvallers tonen

Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf volgend jaar september beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten. Op mijnpensioenoverzicht.nl worden drie verschillende bedragen toegevoegd; deze zijn bereke...

Internetconsultatie wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019

Op internet is het concept van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd.

Betere bescherming bij pensioen van buitenlands fonds

Er komt meer bescherming voor mensen die in Nederland pensioen hebben opgebouwd, maar hun pensioen ontvangen van een buitenlandse pensioenuitvoerder. Dit kan voorkomen bij mensen die in dienst waren bij een multinational.

Rekenhulpen - Hypotheek

Snel inzicht in jouw financiële vraag? Hieronder vind je een groot aantal hypotheek rekentools!

Actuele hypotheekrente - Bron: Homefinance

Als u een hypotheek afsluit doet u dat voor een kortere of langere tijd. Een van de belangrijkste factoren voor uw netto woonlasten is de hoogte van de rente. Maar op het moment dat u uw hypotheek afsluit weten u noch wij wat de rente in de komende 10, 20 of 30 jaar gaat doen.

De rente is het prijskaartje van de hypotheeklening en de hoogte ervan is onder meer afhankelijk van:

 • De actuele rentestand en de rente-ontwikkeling op de markt
 • Hypotheeklening versus waarde van uw woning
 • Nieuwbouw of bestaande bouw
 • De wijze waarop u gaat aflossen
 • De duur van de rentevaste periode
 • Het wel of niet kunnen krijgen van de Nationale Hypotheek Garantie

De belangrijkste vraag die u uzelf moet stellen: hoeveel risico wil ik lopen met een bepaalde rentevariant. Van Peufflik Assurantiën maakt het u duidelijk!

Onderstaand vindt u de actuele renteoverzichten met de 10 scherpste aanbiedingen. In veel gevallen kan een nóg scherpere rente worden aangeboden. Het loont dus altijd de moeite om bij ons kantoor te informeren.

 

 

Bereken de maximale hypotheek die u kunt krijgen.

Met deze rekentool kunt u zelf de maximale hypotheek berekenen. Het berekenen gebeurt volgens de wettelijke normen en rekenregels. Tegelijk wordt de maximale hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) berekend en getoond.

Alle banken en verzekeraars moeten de maximale hypotheek berekenen volgens deze regels. Wel mogen ze op basis van uw situatie besluiten om u een lagere hypotheek aan te bieden.

Bij het berekenen van de maximale hypotheek wordt rekening gehouden met:

 • Uw inkomen, en indien van toepassing het inkomen van uw partner.
 • De hypotheekrente die u krijgt of de vastgestelde rekenrente.
 • De marktwaarde van de woning.
 • Lopende verplichtingen zoals leningen en partneralimentatie.

Als u nog niet weet om welke woning het gaat, kunt u hier ook de hypotheek berekenen, zonder daar rekening mee te houden. Denk er dan wel aan dat bij het definitief berekenen van de maximale hypotheek, deze dan wel lager kan uitvallen.

NB Deze berekening gaat er van uit dat u de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt.

De bijleenregeling geldt als u uw huis verkoopt, en u geld overhoudt nadat u de eigenwoningschuld hebt afgelost. Er is dan sprake van overwaarde. Met de Rekenhulp Bijleenregeling ziet u wat in uw situatie de fiscale gevolgen zijn.

 

 

Op 1 januari 2013 zijn de regels voor de renteaftrek van de eigenwoningschuld (hypotheekrenteaftrek) veranderd.

U mag voor nieuwe leningen alleen rente aftrekken als u de lening maandelijks aflost. Had u op of voor 31 december 2012 een bestaande eigenwoningschuld? Dan hoeft u dit bedrag niet verplicht af te lossen om renteaftrek te krijgen.

Hebt u een lening die u niet annuïtair aflost? En wilt u weten of u recht hebt op renteaftrek voor deze lening? Gebruik dan deze rekenhulp om uw eigenwoningschuld op 31 december 2013 vast te stellen.

De rekenhulp berekent het deel van uw eigenwoningschuld dat u niet verplicht hoeft af te lossen om renteaftrek te krijgen.

 

 

Is het aflossen van uw hypotheek voordelig?

Als u een hypotheek en eigen geld heeft, is het de vraag of sparen (en beleggen) naast uw hypotheek slim is. Of is het beter is om uw geld te gebruiken om uw hypotheek zo veel mogelijk af te lossen.

Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen of het aflossen van uw hypotheek zinvol is. Aandachtspunten:

 • Aflossen wordt interessanter als u ouder bent.
 • Opnieuw een hypotheek afsluiten is meestal onvoordelig door de bijleenregeling en omdat nieuwe hypotheken altijd moeten worden afgelost tijdens de looptijd. Dit levert minder hypotheekrenteaftrek op.
 • Denk goed na over het box 3 rendement dat u invult.
 • Rentes en beleggingsrendementen stijgen en dalen.
 • Als de spaarrente nu laag is, kan hij straks weer hoger zijn.
 • Als u uw hypotheek aflost met uw spaargeld, heeft u uw spaargeld niet meer beschikbaar. Vul daarom voor een goede vergelijking een box 3 rendement in dat past bij het langer vastzetten van uw geld in een spaardeposito (of met beleggen). Bijvoorbeeld net zo lang als uw hypotheek nog loopt of uw rentevastperiode nog is.
 • Aflossen van een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek is zelden zinvol. U spaart daarin immers met een hoge rente, die gekoppeld is aan de te betalen hypotheekrente.
 • Aflossen van het laatste beetje hypotheek is altijd voordelig door de wet Hillen. De wet Hillen zorgt voor een extra belastingaftrek als u geen of een geringe eigenwoningschuld (hypotheeklening) heeft. De wet Hillen is meegenomen in de berekening.

LET OP: deze berekening houdt geen rekening met een eventuele (rente)boete die u krijgt bij aflossen tijdens een rentevastperiode. Aflossen met een boete is doorgaans niet verstandig: de boete weegt zelden op tegen een eventueel voordeel bij aflossen.

Wanneer is uw hypotheek oversluiten voordelig?

Als de hypotheek rente nu lager is dan de rente waartegen uw huidige hypotheek is afgesloten kan het oversluiten van uw hypotheek u een voordeel opleveren. Maar uw hypotheek oversluiten is lang niet altijd voordelig!

Bij het oversluiten heft u de bestaande hypotheek op en sluit u een nieuwe hypotheek af. Daaraan zijn kosten verbonden: een boete voor het vervroegd aflossen van de bestaande hypotheek en kosten voor het afsluiten van de nieuwe hypotheek.

Toch kan een hypotheek oversluiten voordelig uitpakken en zorgen voor lagere maandlasten. Het oversluiten kan vooral interessant zijn als de hypotheek rente op het moment van oversluiten laag is en u verwacht dat de hypotheekrente (veel) hoger is aan het einde van uw rentevastperiode.

NB Oversluiten van een (bank)spaarhypotheek is zelden interessant. Een hoge hypotheekrente betekent daarvoor namelijk gelijk ook een hoge spaarrente. Een lagere rente zorgt er dan voor dat u maandelijks meer moet inleggen om aan het benodigde eindkapitaal te komen. Het voordeel van het minder hypotheekrente betalen gaat daarmee grotendeels weer verloren.

Met onderstaande berekening kunt u zelf berekenen of uw hypotheek oversluiten lonend is of niet. Nieuw: de berekening is versimpeld met minder in te voeren gegevens en een duidelijker resultaat.

Hoeveel lager wordt uw hypotheekrente na rentemiddeling?

Rentemiddeling kan een alternatief zijn voor het oversluiten van uw hypotheek als de rente nu (veel) lager is dan de hypotheekrente die u betaalt en de boeterente bij oversluiten te hoog is om in één keer te kunnen betalen.

Bij rentemiddeling betaalt u de boeterente uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode door een renteopslag op de normale rente. U betaalt dan een hypotheekrente die ligt tussen uw oude rente en de marktrente. Vandaar de naam rentemiddeling.

Zo zou het tenminste moeten zijn en goede banken doen het ook zo. Maar helaas niet alle banken. Sommige banken berekenen de rente na rentemiddeling op een andere, voor u altijd onvoordelige, manier. Feitelijk betaalt u dan gewoon extra (verborgen) kosten. Met deze berekening kunt u zelf berekenen wat de rente is of zou moeten zijn na rentemiddeling. Als het aanbod van uw bank een (veel) hogere rente is, is oversluiten met een boeterente een voordeligere keuze.

Hoeveel boeterente betaalt u eigenlijk bij een rentemiddeling?

In plaats van het oversluiten van uw hypotheek met een boeterente, kunt u soms ook een rentemiddeling krijgen. U betaalt dan een nieuwe hypotheekrente die ligt tussen uw oude rente en de hypotheekrente die normaal geldt. Met rentemiddeling betaalt u feitelijk de boeterente gespreid: iedere maand betaalt u een beetje doordat de rente hoger is dan normaal.

Een voordeel van rentemiddeling is dat u geen boeterente in één keer hoeft te betalen. Als u weet welke rente u gaat betalen bij een rentemiddeling, kunt u hier berekenen hoeveel boeterente u daarmee feitelijk betaalt. U kunt dit gegeven dan vergelijken met de boeterente die u zou betalen als u de hypotheek zou oversluiten.

NB Deze boeterente berekening geldt alleen voor hypotheken waarbij niet tussentijds wordt afgelost.

Wat zijn de maandlasten bij een lineaire hypotheek?

Bij een lineaire hypotheek wordt de hypotheek tijdens de looptijd afgelost, iedere maand even veel, namelijk de hypotheeklening gedeeld door de looptijd. Omdat er tussentijds wordt afgelost, hoeft u iedere maand minder rente te betalen en heeft u daardoor iedere maand lagere maandlasten.

Minder hypotheekrente betalen betekent wel ook minder hypotheekrenteaftrek.

U kunt hier zelf berekenen hoe het aflossen van een lineaire hypotheek verloopt. Wat zijn de bruto en netto maandlasten (box 1) gedurende de looptijd en hoe wijzigen deze. De berekening toont ook de resterende hypotheek aan het einde van ieder jaar. De berekening houdt rekening met het eigenwoningforfait en de daling van de maximale hypotheekrenteaftrek van 52% met 0,5% per jaar vanaf 2014.

Wat zijn de maandlasten bij een annuïteitenhypotheek?

Bij een annuïteitenhypotheek wordt de hypotheek tijdens de looptijd afgelost, iedere maand een beetje. De aflossing (annuïteit genoemd) is zo berekend, dat u iedere maand dezelfde bruto maandlasten betaalt. Omdat er tussentijds wordt afgelost, heeft u wel steeds minder hypotheekrenteaftrek, waardoor de netto maandlasten wel stijgen.

Hier kunt u zelf berekenen wat de bruto en netto maandlasten (box 1) zijn voor een annuïteiten hypotheek gedurende de looptijd van de hypotheek.

De berekening toont ook de aflossing, betaalde rente en resterende hypotheek tijdens de looptijd. De berekening houdt rekening met het eigenwoningforfait en de daling van de maximale hypotheekrenteaftrek van 52% met 0,5% per jaar vanaf 2014.

Wat zijn de bruto en netto maandlasten van een hypotheek.

Verschillende hypotheekvormen hebben verschillende netto maandlasten. Dit heeft onder andere te maken met wel of niet kapitaal opbouwen en fiscale regels.

Onderstaande berekening toont de globale bruto en netto maandlasten van een hypotheek. U kunt de maandlasten berekenen voor een hypotheek die uit één of twee delen bestaat. Bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek met een aflossingsvrij deel (let op: beide met hypotheekrenteaftrek, dus geen zogenaamde Blok-hypotheek).

Bereken de effectieve rente uit een nominale rente.

In de effectieve rente wordt rekening gehouden met het rente op rente effect. De effectieve rente is daarom altijd hoger dan de nominale rente.

Wat is de contante waarde van een toekomstige geldbedrag?

De contante waarde van een bedrag is de huidige waarde van een geldbedrag dat pas in de toekomst beschikbaar is.

Zou je de berekende contante waarde gedurende de opgegeven periode sparen (of beleggen) met de opgegeven rente, dan zal het eindkapitaal de opgegeven toekomstige waarde zijn.

Wat is de contante waarde van een reeks betalingen in de toekomst?

De contante waarde is de huidige waarde, in dit geval voor een reeks betalingen in de toekomst.

Zo kunt u berekenen welk geldbedrag u nu opzij moet zetten om daaruit de betalingen te kunnen doen. Gedurende een bepaalde periode of oneindig lang (voor altijd).

Berekening van de annuïteit per maand, kwartaal of jaar voor een (hypotheek)lening.

Deze berekening berekent de annuïteit, het bedrag dat iedere periode betaald moet worden, voor een hypotheek of andere lening. Er kan ook voor gekozen worden om de opbouw van de annuïteit per periode te zien: uit hoeveel aflossing en hoeveel rente bestaat de annuïteit en wat zijn de totalen?